91- Surah Ash-Shams (The Sun) with Urdu translationDescription: 91- Surah Ash-Shams (The Sun) with Urdu translation- Ummat E Muhammadi

Category: AL QURAN , Qari Syed Sadaqat Ali

Tag: Tilawat